Автобиография

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

на доц. д-р Ася Симеонова Велева

velevaЛични данни

Дата на раждане: 28. 07. 1976 г.

Служебен адрес: гр. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Факултет по природни науки и образование, каб. 204, ул. „Рига” 38, 7013 Русе

мобилен: 0894 699 734

Образование

1991-1995 Средно образование СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ” с профил немски език.

1995-2000 Висше образование, РУ “Ангел Кънчев”, образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност “Предучилищна педагогика”, специализация “Начална училищна педагогика”.

2002-2006 Редовна докторантура по научна специалност 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика при РУ “Ангел Кънчев”.

март – юни 2004 Обучение по програмата “Сократ-Еразъм” в Университет Янина, Гърция.

юни 2007 Образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика, въз основа защитена дисертация на тема: “Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора”.

Заемани длъжности

2007 Асистент в Русенския университет „Ангел Кънчев”.

2008 Главен асистент в Русенския университет „Ангел Кънчев”.

2015 Заместник-ръководител на катедра Педагогика, психология и история.

2015 Доцент в Русенския университет „Ангел Кънчев“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“.

2016 Ръководител на катедра Педагогика, психология и история.

Учебна работа и педагогическа дейност

Лекции и семинарни упражнения по Педагогика и технология на играта.

Лекции и практически упражнения по Педагогика на овладяване на елементарни математически представи, Игри и интеркултурно образование, Развитие на творческите способности в предучилищна и начална училищна възраст, Приложни техники за творчество в детската градина.

Лекции по Организиране на възпитателната работа в подготвителната група/клас, Педагогическа диагностика, Развитие на психичните функции в предучилищна възраст, Развитие на детското чувство за хумор.

Хоспетиране, текуща и стажантска практика.

Научно ръководство – ръководител на шестима дипломанти, защитили с отличен.

Научно-изследователска дейност

Автор на 2 учебника, 1 ръководство за семинарни упражнения, 1 ръководство за педагогическа практика, 1 монография, 2 студии и 35 статии и доклади, от които 5 в съавторство, 4 на английски език.

Участва в 12 проекта и договора с образователен, научноизследователски и приложен характер.

Главен редактор на списание „Педагогически новости“.

Членство в организации

Член на Съюза на учените в България.

Научни интереси

Предучилищна педагогика, психология и педагогика на играта, предучилищно възпитание и подготовка за училище, развитие на математическите представи в предучилищна възраст, педагогика на творчеството, психология на хумора, детска психология, психолого-педагогическа диагностика.

Владеене на езици

Английски, немски, руски.

One Response to “Автобиография”


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>