Не съм безразлична към проблемите на предучилищната педагогика и образованието. Работата ми върху по-частни и на пръв поглед слабо свързани въпроси като развитие на математическите представи на децата, детската игра, творческото възпитание, развитие на чувството за хумор и подготовката за училище, както и практиката ми в детската градина, училище и ВУЗ, ми помогнаха да осъзная […]