Емисии на сайта

Страници

Категории

Месечни архиви

Етикети

Всички статии

 1. Методическа система за интеркултурно образование в начална училищна възраст
  10-ян.-21 • 0 коментара
 2. Развитие на логическата операция класификация в предучилищна възраст
  9-ян.-21 • 0 коментара
 3. Игри с Танграм в детската градина и началното училище
  9-ян.-21 • 0 коментара
 4. Подготовка за ограмотяване чрез игри с буквите
  9-ян.-21 • 0 коментара
 5. Книги за учителя по всички образователни направления за 1., 2., 3., и 4. възрастови група
  1-ян.-21 • 0 коментара
 6. Проблеми на теорията на играта
  1-ян.-21 • 0 коментара
 7. Възможности за игра в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни документи
  1-ян.-21 • 0 коментара
 8. Развитие на детското чувство за хумор
  1-ян.-21 • 0 коментара
 9. Познавателни книжки по математика за 1., 2., 3. и 4. възрастови групи „Математиката е лесна, даже интересна“
  1-ян.-21 • 0 коментара
 10. Педагогика на играта
  1-ян.-21 • 0 коментара
 11. Ръководство за семинарни упражнения по педагогика на играта
  1-ян.-21 • 0 коментара
 12. Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи
  1-ян.-21 • 0 коментара
 13. Работа с компютър чрез елементи на логика и информатика
  1-ян.-21 • 0 коментара
 14. Еволюционни предпоставки на играта
  1-ян.-21 • 0 коментара
 15. Хумористично развитие и динамична адаптивност
  1-ян.-21 • 0 коментара
 16. Комерсиализиране на детската играчка
  1-ян.-21 • 0 коментара
 17. Насоки за формиране на обща психологическа готовност за училище
  1-ян.-21 • 0 коментара
 18. Commercialization Of Children’s Toy
  1-ян.-21 • 0 коментара
 19. Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие
  1-ян.-21 • 0 коментара
 20. Експертиза на детската играчка
  1-ян.-21 • 0 коментара
 21. Играта като метод на интеркултурното образование
  1-ян.-21 • 0 коментара
 22. Педагогика на творчеството
  1-ян.-21 • 0 коментара
 23. Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количеството у деца в предучилищна възраст
  1-ян.-21 • 0 коментара
 24. Изисквания към компютърните игри за предучилищна възраст
  1-ян.-21 • 0 коментара
 25. Случайността и неопределеността като конституиращи характеристики на играта
  1-ян.-21 • 0 коментара
 26. Пикторално и таблично систематизиране и интепретация на информация в предучилищна възраст
  1-ян.-21 • 0 коментара
 27. Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора
  1-ян.-21 • 0 коментара
 28. Интерактивните методи при обучението на студентите от специалност ПНУП по дисциплината „Педагогика и технология на играта”
  1-ян.-21 • 0 коментара
 29. Портфолио за постиженията на детето за трета и четвърта подготвителни групи
  1-ян.-21 • 0 коментара
 30. Критерии за оценка на социално-личностната готовност за училище
  1-ян.-21 • 0 коментара
 31. История на играчката
  1-ян.-21 • 0 коментара
 32. Здравей, свят!
  1-ян.-21 • 0 коментара
 33. Sample Post 6
  1-ян.-12 • 0 коментара
 34. Sample Post 5
  1-ян.-12 • 0 коментара
 35. Sample Post 4
  1-ян.-12 • 0 коментара
 36. Sample Post 3
  11-дек.-10 • 0 коментара
 37. Sample Post 2
  11-дек.-10 • 0 коментара
 38. Sample Post 1
  11-дек.-10 • 0 коментара
 39. Hello world!
  11-ное.-10 • 0 коментара