Последвай Ася Велева във фейсбук групата „Общност Предучилищна педагогика“

Присъедини се!

Психология и педагогика на играта

Играта се определя като един от основните видове детска дейност, в която се осъществява пълноценното личностно развитие.

Математика в детската градина

Теоретични основи, методически и практически насоки за формиране на елементарни математически представи в детската градина.

Подготовка и готовност за училище

Основни направления и възможности за формиране на училищна
готовност

Психология и педагогика на творчеството и хумора

Теоретични основи, методически и практически насоки за стимулиране н детското творчество и развитие на чувството за хумор

Интеркултурно образование

Теоретични основи и методически насоки за реализиране целите на интеркултурното образование

Обучение на студенти

Теоретични и практически аспекти при на висшето педагогическо образование съобразно особеностите на когнитивния стил на съвременните учащи

Обучение на учители

Доц. д-р А. Велева провежда обучения на детски учители по одобрени от МОН обучителни програми с посредничеството на
Бит и техника ООД по следните теми:

  • Иновативни методи за развитие и оценяване на творческите способности в предучилищна възраст
  • Актуални проблеми на организацията и ръководството на детската игра