История на игачката диплома
Идвайки от миналото играчките носят отломките от предишни епохи, като същевременно акумулират авангарда на обществените промени: доминиращи ценности, начин на живот, нови материали и технологии. Историята на играчката отразява възхода на човешката цивилизация и поради това е тема, вълнуваща сама по себе си. Игровите материали не само рефлектират промените в жизнените светове на хората, а на свой ред стават генератор на промени, тъй като влияят върху детските игри и детското развитие. Ето защо въпросът каква е историята на играчката има не само аксеологическа, но и прогностична стойност.

Велева, А. (2011). История на играчката. В: Научни трудове на Русенския университет. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 11-16. ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/6.2/6.2-1.pdf
Изтегли в pdf

Вашият коментар