Книгите са на издателство „Бит и техника“ от 2018 и 2019 година в авторски колектив. Участието на А. Велева е в частта, касаеща образователно направление „Математика“ в съавторство с В. Ванева, Г. Георгиева и Х. Балушева.

Книга за учителя 1. група

Книга за учителя 2. група

Книга за учителя 3. група

Книга за учителя 4. група

Вашият коментар