Педагогика 6/2022

Необходимостта от идентифициране на компонентите на училищната готовност произтича от действащите нормативни актове, регламентиращи образователния процес в подготвителните групи. Съобразно тях понастоящем компетентностите, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование, са дефинирани в рамките на образователните направления. Този подход има положителни страни, но не позволява открояването на ясен модел на училищната готовност. Целта на настоящия материал е да се потърси най-функционалният модел на училищна готовност, който да послужи като база при подготовката на децата и при диагностиката на резултатите от тази подготовка.

Велева, А. (2022). Модел на училищна готовност. Педагогика, Vol. 94 (6), с. 730 – 738. ISSN 0861 – 3982. https://doi.org/10.53656/ped2022-6.05

Вашият коментар