Портфолио за постиженията на детето в трета подготвителна група
Книгите са на издателство „Бит и техника“ от 2018 в съавторство с М. Терзиева, К. Йорданова, М. Лазарова и В. Ванева.

Портфолио за постиженията на детето в трета подготвителна група

Портфолио за постиженията на детето в четвърта подготвителна група

Терзиева, М., К. Йорданова, М. Лазарова, В. Ванева, А. Велева и др. (2018). Портфолио за постиженията на детето в трета подготвителна група. – Варна: Бит и техника. ISBN 978-619-7457-63-6.
Терзиева, М., К. Йорданова, М. Лазарова, В. Ванева, А. Велева и др. (2018). Портфолио за постиженията на детето в четвърта подготвителна група. – Варна: Бит и техника. ISBN 978-619-7457-58-2.

Вашият коментар