Корица РУ 2021

Алгоритмичните умения са важни за успешната реализация в съвременния високотехнологичен свят. Алгоритми се използват в математиката и информатиката, а също и в ежедневните човешки дейности. Задачите с алгоритми съдействат за развитие на логическото мислене, уменията за последователност в планирането и осъществяването на своите действия, за самоконтрол, за точно изразяване на мислите, за пренос на метод на решение на дадена задача върху друга, сходна на нея. Практиката показва, че още в предучилищна възраст е полезно и интересно за децата да се запознаят с различни видове алгоритми. Във връзка с това целта на настоящия материал е да предложи методическа последователност за обучение 5-7-годишнште деца в използването на блок-схеми при изпълнение и съставяне на алгоритми, базирана на постепенно усложняващи се задачи.

Велева, А. (2021). Развитие на алгоритмичните умения в предучилищна възраст. В: Педагогически новости, №1, с. 25-34. ISSN 1314-7714. http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf/
Изтегли в pdf

Вашият коментар