Корица Ръководство за изследване на детето
Упражненията на Жан Пиаже вече десетилетия наред са основно диагностично средство за изследване на понятието за съхранение на количеството у децата. Това говори красноречиво за значимостта им. В същото време осезаемо се налага и необходимостта от нов подход при оценката на детското разбиране за инвариантност. Тя произтича от факта, че в резултат на еднотипните процедури децата започват да отговарят на въпросите за съхранение машинално, като се ориентират от последователността при поставянето им. Това затруднява обективното отчитане на резултатите от формиращите въздействия на изследователи и педагози. В настоящия материал са разгледани главните особености на процеса на развитие на понятието за съхранение на количеството, както и на методиката на неговото формиране. Предложени са идеи за обучаващи ситуации и серия от сюжетно-обвързани картони за установяване резултатите от проведеното обучение.

Велева, А. (2004) Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количеството у деца в предучилищна възраст. В “Ръководство за изследване на детето”– ІІ част. София: Веда-Словена ЖГ, с. 121 – 140
Изтегли в pdf

Вашият коментар