Корица РУ НК 2021

Пикторалното кодиране и декодиране са заложени в познавателните книжки за детската градина. В същото време в специализираната литература в областта на формиране на елементарни математически представи осезаемо се усеща липсата на методически насоки за провеждането им. Във връзка с това целта на настоящата статия е да систематизира постепенно усложняващи се задачи за кодиране и декодиране и да предложи методически насоки за тяхното реализиране при обучението по математика в детската градина.

Велева, А. (2021). Формиране на познавателни умения за кодиране и декодиране в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев” – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 6.2., с. 18-22. ISSN 2535-1028. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp21/6.2/6.2-2.pdf
Изтегли в pdf

Вашият коментар