Корица Предучилищно възпитание
Психологическите изследвания върху хумора от последните две десетилетия допринесоха значително за допълване научните представи относно процесите на индивидуално развитие. Има достатъчно много доказателства за това, че смехът и хуморът са изключително важни за емоционалното, интелектуално и социално израстване на детето, дори за неговото физическо здраве, щастие и успех в живота. Хуморът се утвърждава като уникална и фундаментална част от нашата човешка природа с особено голямо значение в периода на детството. Това поставя въпроса за адекватността на педагогическата теория и практика, която не е съобразена с тази закономерност. Оттук произтича предметът на настоящата разработка – не просто да се систематизират отношенията на феномена към различните “страни” на личността (емоционална, интелектуална и т.н.), а при отчитането им в тяхното взаимодействие и единство да се потърсят практически изходи на новите проблеми, които стоят пред предучилищното възпитание.

Велева, А. Хумористично развитие и динамична адаптивност. // Предуч. Възп., 2007, №8, с. 11-14
Изтегли в pdf

Вашият коментар