Развитие на детското чувство за хумор

Използването на хумор в педагогическото взаимодействие изисква познаване на възможностите и ограниченията на децата за разбиране и създаване на смешното.

Read more

Хумористично развитие и динамична адаптивност

Психологическите изследвания върху хумора от последните две десетилетия допринесоха значително за допълване научните представи относно процесите на индивидуално развитие.

Read more

Педагогика на творчеството

През последните години творчеството се превърна в образователен приоритет и е фиксирано като цел в националните програми на много държави. Заедно с това като една от първостепенните задачи пред педагогиката се утвърди необходимостта от намиране на ефективни способи за стимулиране на креативността. Обособи се педагогиката на творчеството като относително самостоятелна научна дисциплина.

Read more