Развитие на детското чувство за хумор

Използването на хумор в педагогическото взаимодействие изисква познаване на възможностите и ограниченията на децата за разбиране и създаване на смешното.

Read more

Педагогика на играта

В учебника е обоснован научния статут на педагогиката на играта, анализирано е значението на игровата дейност за хармоничното развитие на детето и подготовката му за училище, разгледани са произходът и еволюцията на играта.

Read more

Ръководство за семинарни упражнения по педагогика на играта

Ръководството е логично продължение на учебника по Педагогика на играта. По-голямата част от темите съответстват на дадена глава от учебника – разграничаване на играта от игроподобните и неигрови явления, детската играчка, различните видове игрови технологии, диагностиката и планирането на игровата дейност.

Read more