Методическа система за интеркултурно образование в начална училищна възраст

Целта на настоящото изследване е да разкрие възможности за осъществяване на преход от общи постановки към разработване на методическа система за реализиране на интеркултурното образование в начална училищна възраст.

Read more

Проблеми на теорията на играта

Монографията е посветена на изследване върху произхода, значението и спецификата на играта (на животните и човека) като предпоставка за създаване на обща теория на играта.

Read more