Ръководство за семинарни упражнения по педагогика на играта

Ръководството е логично продължение на учебника по Педагогика на играта. По-голямата част от темите съответстват на дадена глава от учебника – разграничаване на играта от игроподобните и неигрови явления, детската играчка, различните видове игрови технологии, диагностиката и планирането на игровата дейност.

Read more