Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора

Предназначението на разработката е да отговори на следните актуални потребности: осигуряване теоретична и практическа база за поощряване генеративното мислене и хумора в предучилищна възраст, предоставяне на субектите на образованието възможности за творческа изява, удовлетворяване потребността от смях и преживяване на положителни емоции.

Read more