Корица Педагогически новости 2020
На пазара се предлага огромно количество материали за игра на Танграм – фигури от дърво, пластмаса или картон и схеми на силуети за конструиране. Множество модели са достъпни безплатно в интернет. Въпреки това наблюденията в педагогическата практика показват, че повечето детски учители считат играта Танграм за твърде сложна за децата в предучилищна възраст и не я използват в работата си или пък се ограничават до най-елементарни упражнения с фигурите.
Във връзка с казаното по-горе целта на настоящата статия е да обогати, детайлизира и прецизира методическата последователност при формирането на умения у децата в предучилищна и начална училищна възраст да играят Танграм.

Велева, А. (2020). Игри с Танграм в детската градина и началното училище. В: Педагогически новости, №1, с. 47-57.
Изтегли в pdf
1 коментар
  1. Много интересна статия! Благодаря!

Вашият коментар