Корица Педагогически новости 2020
Много деца още преди постъпването си в училище имат желание да се научат да четат и пишат. В тези случаи забавянето на ограмотяването и отлагането му до постъпването в първи клас води до това, че се изпуска благоприятният период, в който е налице предразположеност към експериментиране с буквите. Наред с това една от целите на обучението по български език във връзка с формирането на училищна готовност е подготовката за ограмотяване. Във връзка с това настоящият материал представя конкретни игри, насочени към запознаване с буквите и ориентиране в процесите на кодиране и декодиране на определено значение и смисъл.

Велева, А. (2020). Подготовка за ограмотяване чрез игри с буквите. В: Педагогически новости, №1, с. 22-28.
Изтегли в pdf
2 коментари
 1. Здравейте,

  Радвам се че Вашите разработки са систематизирани в сайта Ви и продължават да са тук!
  Аз искрено се надявах за диалогичност в комуникацията, която като форма сте предложили, но установявам, че вместо очакваните отговори на моите коментари последните са „изчезнали“…
  Дори не смея да си задам риторичния въпрос: Защо се е случило това?, но поне съм сигурна, че са били прочетени от Вас.

  Задавам си и следващия въпрос: След какъв период от време ще бъде изтрит и този коментар? – за сега допускам, че това е системен проблем и моля моят коментар да се приеме като индикация за неговото съществуване. Вероятно за да случва и диалогичността би било добре да се допуска и повече от един коментар на една и съща публикация.

 2. Здравейте,
  Поради технически проблем виждам коментара Ви сега за първи път. От изказването Ви личи, че имате и други коментари. Ще ги прегледам.

Вашият коментар