Корица Ръководство за семинарни упражнение по педагогика на играта 

Ръководството е логично продължение на учебника по Педагогика на играта. По-голямата част от темите съответстват на дадена глава от учебника – разграничаване на играта от игроподобните и неигрови явления, детската играчка, различните видове игрови технологии, диагностиката и планирането на игровата дейност. Представената в Ръководството информация и задачите за групова и самостоятелна работа са фокусирани върху приложните аспекти на теорията и технологията на играта. Въведени са и теми, които нямат аналог в учебника, но са особено актуални днес и са от важно значение за бъдещата професионална дейност на студентите-педагози: познавателна и възпитателна стойност на народните игри, универсални схеми на автодидактични игри, стимулиране на детското творчество и хумор в игровата дейност, проблемите на подбора и провеждането на компютърни игри.

Велева, А. (2013). Ръководство за семинарни упражнения по педагогика на играта – Плевен: МЕДИАТЕХ, Печат: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев“
Изтегли в pdf

Вашият коментар