Методическа система за интеркултурно образование в начална училищна възраст

Целта на настоящото изследване е да разкрие възможности за осъществяване на преход от общи постановки към разработване на методическа система за реализиране на интеркултурното образование в начална училищна възраст.

Read more

Играта като метод на интеркултурното образование

Нарастващата значимост на интеркултурното образование поставя необходимостта от намирането на ефективни начини за приобщаване на децата към принципите на глобалната етика.

Read more