Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количеството у деца в предучилищна възраст

Упражненията на Жан Пиаже вече десетилетия наред са основно диагностично средство за изследване на понятието за съхранение на количеството у децата. Това говори красноречиво за значимостта им. В същото време осезаемо се налага и необходимостта от нов подход при оценката на детското разбиране за инвариантност.

Read more

Пикторално и таблично систематизиране и интепретация на информация в предучилищна възраст

Таблиците, графиките, пикторалните символи кондензират много данни в една лесна за възприемане и разчитане форма и са ефективен начин за споделяне на идеи. Педагозите, които познават механизмите, включени в този процес, могат да ги инкорпорират в детските активности.

Read more