Познавателни книжки по математика за 1., 2., 3. и 4. възрастови групи „Математиката е лесна, даже интересна“

Книгите са на издателство „Бит и техника“ от 2018 и 2019 в съавторство с В. Ванева, Г. Георгиева и Х. Балушева.

Read more

Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи

В нашата и чуждата литература може да се намери огромно количество задачи с цветните пръчици. И все пак е необходима известна систематизация, разкриваща по-пълно възможностите, съдържащи се в това дидактично пособие.

Read more

Работа с компютър чрез елементи на логика и информатика

В съвременния свят компютърът е неотделима част от ежедневието и затова подготовката на децата за работа с него в предучилищна възраст не бива да се пренебрегва.

Read more