Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие

Проблемът за качеството на образованието на студентите-педагози винаги е бил и ще бъде актуален, тъй като всеки човек през различни периоди от живота си преминава през образователната система.

Read more

Интерактивните методи при обучението на студентите от специалност ПНУП по дисциплината „Педагогика и технология на играта”

Необходимостта от създаване на интерактивна образователна среда се налага с особена острота по отношение на подготовката на студентите от педагогическите специалности.

Read more