Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие

Проблемът за качеството на образованието на студентите-педагози винаги е бил и ще бъде актуален, тъй като всеки човек през различни периоди от живота си преминава през образователната система.

Read more