Формиране на познавателни умения за кодиране и декодиране в предучилищна възраст

Пикторалното кодиране и декодиране са заложени в познавателните книжки за детската градина.

Read more

Развитие на логическата операция класификация в предучилищна възраст

Овладяването на класификацията е от важно значение за развитие на логическото мислене и формирането на научни понятия

Read more