Критерии за оценка на социално-личностната готовност за училище

Основната цел на настоящия доклад е извеждането на критерии и показатели за оценка на социално-личностната готовност за училище, които да встъпят в ролята на преследван резултат при образователната работа в подготвителните групи (класове).

Read more

История на играчката

Игровите материали не само рефлектират промените в жизнените светове на хората, а на свой ред стават генератор на промени, тъй като влияят върху детските игри и детското развитие.

Read more