Възможности за игра в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни документи

Играта традиционно е заемала важно място в българското предучилищно образование. Основание за това е осъзнатата закономерност, че детето има потребност от игра и тя е от важно значение за развитието му в различните му аспекти: физически, емоционален, социален, интелектуален, личностен.

Read more

Развитие на детското чувство за хумор

Използването на хумор в педагогическото взаимодействие изисква познаване на възможностите и ограниченията на децата за разбиране и създаване на смешното.

Read more

Познавателни книжки по математика за 1., 2., 3. и 4. възрастови групи „Математиката е лесна, даже интересна“

Книгите са на издателство „Бит и техника“ от 2018 и 2019 в съавторство с В. Ванева, Г. Георгиева и Х. Балушева.

Read more