Развитие на детското чувство за хумор

Използването на хумор в педагогическото взаимодействие изисква познаване на възможностите и ограниченията на децата за разбиране и създаване на смешното.

Read more

Познавателни книжки по математика за 1., 2., 3. и 4. възрастови групи „Математиката е лесна, даже интересна“

Книгите са на издателство „Бит и техника“ от 2018 и 2019 в съавторство с В. Ванева, Г. Георгиева и Х. Балушева.

Read more

Педагогика на играта

В учебника е обоснован научния статут на педагогиката на играта, анализирано е значението на игровата дейност за хармоничното развитие на детето и подготовката му за училище, разгледани са произходът и еволюцията на играта.

Read more