Интерактивните методи при обучението на студентите от специалност ПНУП по дисциплината „Педагогика и технология на играта”

Необходимостта от създаване на интерактивна образователна среда се налага с особена острота по отношение на подготовката на студентите от педагогическите специалности.

Read more

Критерии за оценка на социално-личностната готовност за училище

Основната цел на настоящия доклад е извеждането на критерии и показатели за оценка на социално-личностната готовност за училище, които да встъпят в ролята на преследван резултат при образователната работа в подготвителните групи (класове).

Read more