Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количеството у деца в предучилищна възраст

Упражненията на Жан Пиаже вече десетилетия наред са основно диагностично средство за изследване на понятието за съхранение на количеството у децата. Това говори красноречиво за значимостта им. В същото време осезаемо се налага и необходимостта от нов подход при оценката на детското разбиране за инвариантност.

Read more

Изисквания към компютърните игри за предучилищна възраст

Информационните и компютърните технологии днес са част от всяка сфера на човешка дейност. Допреди няколко години въпросът дали децата в предучилищна възраст може и трябва да използват компютри беше предмет на разгорещени спорове.

Read more

Случайността и неопределеността като конституиращи характеристики на играта

Конструирането на ефективни способи за ръководство на игровата дейност е една от важните задачи на предучилищната педагогика с оглед решаващото значение на играта за детското развитие.

Read more