Развитие на детското чувство за хумор

Използването на хумор в педагогическото взаимодействие изисква познаване на възможностите и ограниченията на децата за разбиране и създаване на смешното.

Read more

Работа с компютър чрез елементи на логика и информатика

В съвременния свят компютърът е неотделима част от ежедневието и затова подготовката на децата за работа с него в предучилищна възраст не бива да се пренебрегва.

Read more

Хумористично развитие и динамична адаптивност

Психологическите изследвания върху хумора от последните две десетилетия допринесоха значително за допълване научните представи относно процесите на индивидуално развитие.

Read more