Изисквания към компютърните игри за предучилищна възраст

Информационните и компютърните технологии днес са част от всяка сфера на човешка дейност. Допреди няколко години въпросът дали децата в предучилищна възраст може и трябва да използват компютри беше предмет на разгорещени спорове.

Read more

Случайността и неопределеността като конституиращи характеристики на играта

Конструирането на ефективни способи за ръководство на игровата дейност е една от важните задачи на предучилищната педагогика с оглед решаващото значение на играта за детското развитие.

Read more

Интерактивните методи при обучението на студентите от специалност ПНУП по дисциплината „Педагогика и технология на играта”

Необходимостта от създаване на интерактивна образователна среда се налага с особена острота по отношение на подготовката на студентите от педагогическите специалности.

Read more